Make your own free website on Tripod.com

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΕΛ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Σ.Ε. ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΥΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 

1.    Ο Κυνοφιλικός Ομιλος Σπάνιελ Ελλάδος (Κ.Ο.Σ.Ε.) ή «Σπάνιελ Κλαμπ» είναι αναγνωρισμένο σωματείο, μη κερδοσκοπικό, αποτελεί τον Πανελλήνιο Ιδρυτικό Σωματειακό Φορέα για τις φυλές της Ομάδας 8, Υποομάδας 2 και έχει αναγνωρισθεί από τον Κυνολογικό Ομιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
2.   Ο εσωτερικός κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού του Κ.Ο.Σ.Ε. και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη του Ομίλου.
3.     Οι φυλές που εκπροσωπεί ο Κ.Ο.Σ.Ε. είναι οι κάτωθι:

Σε περίπτωση που σε αυτές τις φυλές από την F.C.I. προστεθούν ή αφαιρεθούν κάποιες φυλές ο Κ.Ο.Σ.Ε. υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις βάση του Αρθρου 6, παράγραφος 2 του Καταστατικού του.

4.    Μέλη του σωματείου που προσλαμβάνονται επ’ αμοιβή για έργο του Ομίλου δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. όσο διαρκεί η συγκεκριμένη σύμβαση έργου.
5.     Κανένα σπάνιελ δεν πρέπει να πωληθεί ή να προσφερθεί σε πειραματικά εργαστήρια για πειράματα οποιουδήποτε είδους (πειραματόζωο) ή σε μεσάζοντες που είναι γνωστό ότι πουλάνε σκυλιά για πειραματόζωα. Επίσης κανένας επιβήτορας δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για τα παραπάνω.
6.     Κανένα σπάνιελ δεν πρέπει να πωληθεί ή να προσφερθεί ως έπαθλο σε διαγωνισμό ή σε λαχνό, κλήρωση, κλπ.
7.     Με σκοπό την ανάπτυξη και την προβολή των σπάνιελ σε όλη τη χώρα, ο Κ.Ο.Σ.Ε. δύναται να ορίζει ένα τακτικό μέλος του ως αντιπρόσωπο του σε κάθε νομό της χώρας ή και σε όμορους νομούς. Ο τοπικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του νομού ή σε ένα εκ των νομών που αντιπροσωπεύει και ορίζεται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ο.Σ.Ε.
Ο τοπικός αντιπρόσωπος του Κ.Ο.Σ.Ε. έχει σαν πρώτιστη υποχρέωσή του να ενθάρρυνση της υπεύθυνης εκτροφής των σπάνιελ στην περιοχή του σύμφωνα με τις οδηγίες του Κ.Ο.Σ.Ε.
Κύριο μέλημα του είναι η διοργάνωση, στην περιοχή του, κυνοφιλικών εκδηλώσεων για τα σπάνιελ, τις οποίες προγραμματίζει και οργανώνει αφού έχει την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Κ.Ο.Σ.Ε.
Ο Κ.Ο.Σ.Ε. και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν κάθε βοήθεια στους τοπικούς αντιπροσώπους προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους.
Η χρονική διάρκεια της θητείας του αντιπροσώπου είναι διετής με δικαίωμα ανανέωσης.

8.     Προκειμένου ένα σπάνιελ της ομάδας 8 υποομάδας 2 να αποκτήσει τον τίτλο Πρωταθλητή Ελλάδος Μορφολογίας θα πρέπει απαραιτήτως το ένα από τα CAC που απαιτούνται από τον Κ.Ο.Ε. να το έχει κερδίσει είτε σε έκθεση μορφολογίας του ΚΟΣΕ είτε σε ειδική έκθεση μορφολογίας για Σπάνιελ την οποία εγκρίνει και υιοθετεί ο ΚΟΣΕ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΕΛ

 

1.     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΟΙ – ΕΣ

Ως εγκεκριμένοι για σκοπούς αναπαραγωγής χαρακτηρίζονται όλοι οι σκύλοι-ες που είναι καταχωρημένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. είτε είναι ΒΕΑ, είτε είναι ΒΕΚ, οι οποίοι πρέπει κατά την ημερομηνία του ζευγαρώματος να είναι: οι μεν θηλυκές όχι πριν την τρίτη τους περίοδο και σε ηλικία όχι μικρότερη των 18 μηνών και όχι μεγαλύτερη των 8 ετών, οι αρσενικοί σε ηλικία όχι μικρότερη των 16 μηνών η μεγαλύτερη των 10 ετών.
2.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ – ΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συνιστώμενοι σκύλοι-ες για αναπαραγωγή είναι εκείνοι που κατέχουν τουλάχιστον ένα χαρακτηρισμό «εξαίρετος», ή δύο χαρακτηρισμούς «πολύ καλός» σε εκθέσεις μορφολογίας.
3.   ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΚΥΛΟΙ – ΕΣ ΓΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ακατάλληλοι σκύλοι-ες για αναπαραγωγή χαρακτηρίζονται οι σκύλοι οι οποίοι είναι:
i.       Σκύλοι μονόρχεις ή κρυπτόρχεις
ii.      Σκύλοι-ες φοβικοί – νευρικοί
iii.     Σκύλοι-ες επιθετικοί, που γρυλίζουν ή δαγκώνουν
iv.     Σκύλοι-ες με γναθικές ανωμαλίες, ήτοι προγναθικοί ή υπογναθικοί, ελλιπής οδοντοφυία
v.      Σκύλοι-ες με σωματικές εγγενείς παραμορφώσεις
vi.     Σκύλοι-ες με απόκλιση (± 2 πόντους) από το πρότυπο της φυλής
vii.    Σκύλες που γέννησαν με καισαρική τομή τρεις φορές
viii.   Σκύλοι με οξύ μανιακό σύνδρομο (Σύνδρομο Αιφνίδιας Επιθετικότητας)
ix.     Σκύλοι επιληπτικοί
x.      Σκύλοι με ιστορικό κώφωσης
xi.     Σκύλοι με ιστορικό ζαχαροδιαβήτη
xii.    Σκύλοι με κληρονομική αιμοφιλία ή αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
xiii.   Σκύλοι με κληρονομικές καρδιακές παθήσεις
xiv.   Σκύλοι με κληρονομική πρόπτωση δίσκου
xv.    Σκύλοι με κληρονομική πάθηση δυσπλασίας αγκώνων ή ισχίων
xvi.   Σκύλοι με την κληρονομική ασθένεια ΦΟΝ ΓΟΥΙΛΜΠΡΑΝΤ
xvii.  Σκύλοι με κληρονομική εξάρθρωση της επιγονατίδας
xviii. Σκύλοι με κληρονομική υποτροπιάζουσα κυτταρίτιδα

xix.   Σκύλοι με κληρονομικές παθήσεις των ματιών:

a. Προϊούσα ατροφία του αμφιβληστροειδούς
β. Δυσπλασία του αμφιβληστροειδούς
γ. Γλαύκωμα
δ. Κληρονομικός καταρράκτης
ε. Διστιχιάση
στ. Βαρύ εντρόπιο
ζ. Βαρύ εκτρόπιο

xx.    Σκύλες που εμφάνισαν το φαινόμενο της επαναρρόφησης των εμβρύων
xxi.   Σκύλες με τάσεις κανιβαλισμού
xxii.  Σκύλοι-ες με αφροδίσια νοσήματα (μέχρι την πλήρη αποθεραπεία τους)
xxiii. Σκύλοι-ες στους οποίους έγιναν εγχειρήσεις, διορθωτικές επεμβάσεις προκειμένου να παραπλανήσουν και να καλύψουν κάποιο ελάττωμα από τις ανωτέρω παθήσεις ή σκύλοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί χημικές ουσίες (ντοπάρισμα).

Για τους ακατάλληλους προς αναπαραγωγή σκύλους-ες είναι αυτονόητο ότι ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται τον αποκλεισμό εγγραφής απογόνων των σκύλων αυτών.
Ιδιοκτήτης σκύλου με κληρονομικές παθήσεις που τις αποκρύπτει και χρησιμοποιεί τον σκύλο για αναπαραγωγή περνάει αμέσως από τις πειθαρχικές διαδικασίες.

 

4.   Οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται συχνά σαν επιβήτορες πρέπει να εξετάζονται από κτηνίατρο κάθε τρεις μήνες για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.
5.   Απαγορεύεται μια σκύλα να ζευγαρώνει σε δύο συνεχόμενους οίστρους.
6.   Απαγορεύεται μια σκύλα να κάνει πάνω από 6 γέννες σε όλη της τη ζωή.
7.   Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε σκύλους ή σκύλες για αναπαραγωγή αν δεν έχουν άριστη υγεία και σωστό χαρακτήρα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αναπαραγωγή σκύλοι των φυλών ΣΠΑΝΙΕΛ θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αξιολογηθεί σε έκθεση μορφολογίας.
Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι η επιθετικότητα, οι φοβίες και τα νευρωτικά σκυλιά, δεν είναι στον χαρακτήρα των ΣΠΑΝΙΕΛ και να μην ξεχνάμε ποτέ πως όπως μεταδίδονται κληρονομικά τα μορφολογικά προτερήματα και ελαττώματα ακριβώς το ίδιο μεταδίδονται κληρονομικά και τα προτερήματα και ελαττώματα του χαρακτήρα τους.

ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ.

8.   Ως εκτροφέας θεωρείται ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς. Κάθε εκτροφέας πρέπει να ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή για τις δραστηριότητες της φυλής (π.χ. τάση για παχυσαρκία), για την περιποίηση (π.χ. grooming, striping), για τις ανάγκες άσκησης, βασικές πληροφορίες εκπαίδευσης (π.χ. καθαριότητα), για το τι έχει το κουτάβι συνηθίσει να τρώει, κλπ. Επίσης ο εκτροφέας θα πρέπει να αποφεύγει να πουλήσει κουτάβι σε ιδιοκτήτες που είναι γνωστό ότι λείπουν όλη τη μέρα ή ότι είναι βάναυσοι με τα ζώα ή δεν μπορούν να παρέχουν την σωστή διαβίωση στο σκύλο.
9.   Για κάθε κουτάβι που ξεφεύγει από το πρότυπο της φυλής ως προς το ύψος, τον χρωματισμό, κλπ. υπάρχει υποχρέωση τους εκτροφέα να γνωστοποιήσει το πρόβλημα στον μελλοντικό αγοραστή.
10.   Καλό θα είναι κάθε εκτροφέας να μην παραδίδει στους αγοραστές τα κουτάβια του πριν συμπληρώσουν τις 7 εβδομάδες, αφού έχουν ήδη κάνει αποπαρασίτωση και τα πρώτα εμβόλια, ώστε τα κουτάβια να είναι υγιή και να έχουν κοινωνικοποιηθεί σωστά και έτσι στο μέλλον να μην έχουμε σκύλους που γίνονται επιθετικοί με τους άλλους σκύλους ή φοβικοί γιατί αποσπάστηκαν πολύ νωρίς από την μητέρα και τα αδέλφια τους.
11.   Κανένας εκτροφέας δεν πρέπει να πωλεί κουτάβια σε ανήλικους παρά μόνο με τη συνοδεία και συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
12.   Πρέπει να τονιστεί στον μελλοντικό αγοραστή να επικοινωνεί αμέσως με τον εκτροφέα για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με το κουτάβι / σκυλί και ο εκτροφέας πρέπει να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατό για να τον βοηθήσει να βρεθεί λύση.
13.   Οι αγγελίες που βάζουν τα μέλη του Κ.Ο.Σ.Ε. πρέπει να είναι πραγματικές. Μεγαλοποιημένες ή με χωρίς βάση λόγια για δήθεν ανωτερότητα ή ψεύτικες δηλώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Συνιστούν δε πειθαρχικό παράπτωμα.
14.   Κάθε σκύλα πριν το ζευγάρωμα πρέπει να εμβολιαστεί και να κάνει αντιπαρασιτική θεραπεία. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του επιβήτορα να ελέγχει το ιατρικό ιστορικό όλων των θηλυκών που επισκέπτεται και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του θηλυκού να ελέγξει το ιατρικό ιστορικό του επιβήτορα. Κανένα αρσενικό ή θηλυκό σκυλί δεν πρέπει να ζευγαρώνει, εάν δεν έχει όλες τις προϋποθέσεις για ζευγάρωμα.
15.   Τα μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στο να μην μεταδίδονται στους απογόνους των σκυλιών τους κάποια μικρά ελαττώματα, κάνοντας τα σωστά ζευγαρώματα. Τα σκυλιά με κληρονομικές παθήσεις συνιστάται να στειρώνονται.
16.   Ο Κ.Ο.Σ.Ε. (όπως ο Κ.Ο.Ε. και η F.C.I.) δέχεται στις εκθέσεις μορφολογίας τα σπάνιελ, είτε με κομμένη ουρά, είτε με άκοπη, ολόκληρη φυσική ουρά. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς να αποφασίσει αν θα κόψει ουρές ή όχι. Αν ναι, τότε αυτό πρέπει να γίνει μόνο από κτηνίατρο, στον 3ο σπόνδυλο, με τοπική αναισθησία και σε καμία περίπτωση μετά τον 1ο μήνα ηλικίας του κουταβιού. Συνιστάται όμως να γίνεται μεταξύ 4ης και 10ης ημέρας ζωής των κουταβιών με απούσα την μητέρα τους.
 17.   Ο εκτροφέας υποχρεούται να δηλώσει τη γέννα στον Κ.Ο.Ε. και στον Κ.Ο.Σ.Ε. Αμέσως μόλις παραλάβει από τον Κ.Ο.Ε. τα έγγραφα προς αναγνώριση ΒΕΑ 2, ΒΕΑ 3 ή και το ΒΕΚ των κουταβιών υποχρεούται να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν τους αγοραστές για να τα παραλάβουν. Η μη παράδοση τους εντός 1 μηνός από την παραλαβή τους από τον Κ.Ο.Ε. (εκτός της περιόδου των θερινών διακοπών) επιφέρει πειθαρχική ποινή.
18.   Οσοι από τα μέλη μας είναι ιδιοκτήτες των φυλών: αγγλικό κόκερ και αμερικάνικο κόκερ, προκειμένου να μην αποκτήσουν απογόνους των σκύλων τους με μη αποδεκτούς χρωματισμούς οφείλουν να ζευγαρώνουν τα μονόχρωμα με μονόχρωμα και τα δίχρωμα με δίχρωμα ή τρίχρωμα. Αν γίνει ζευγάρωμα μονόχρωμου με δίχρωμου π.χ. ένα μαύρο με ένα ασπρόμαυρο, τότε οι απόγονοι θα έχουν χρωματικά ελαττώματα π.χ. ένα μαύρο σκυλί με ένα άσπρο αυτί και ένα άσπρο πόδι κλπ. Αλλά ακόμα κι αν κάποιο από τα κουτάβια φαίνεται να έχει σωστό χρωματισμό είναι σίγουρο ότι θα μεταφέρει τα χρωματικά ελαττώματα τους απογόνους του είτε ζευγαρωθεί με μονόχρωμο, είτε να δίχρωμο. Βέβαια οι πολύ έμπειροι εκτροφείς τυχαίνει να κάνουν ζευγαρώματα μονόχρωμου με δίχρωμο, αλλά αυτό το κάνουν πάρα πολύ σπάνια και συνήθως μόνο όταν συντρέχουν λόγοι, όπως π.χ. αποχρωματισμός των δίχρωμων κουταβιών και ανάγκη τόνωσης του χρώματος τους ή χρησιμοποίηση του μονόχρωμου μαύρου-πύρινου (black tan) για την παραγωγή τρικολόρε κουταβιών. Καλό θα είναι τα μέλη μας να αποφύγουν τέτοιου είδους πειραματισμούς και να ακολουθούν πιστά τον ασφαλή κανόνα: μονόχρωμα με μονόχρωμα και δίχρωμα με δίχρωμα ή τρίχρωμα, ώστε να είναι σίγουροι ως προς τον σωστό χρωματισμό των κουταβιών τους.
19.   Το Δ.Σ. του Κ.Ο.Σ.Ε. δύναται να ορίζει έναν ή περισσότερους επόπτες αναπαραγωγής. Ο επόπτης αναπαραγωγής είναι αρμόδιος για την παροχή φροντίδας και την άσκηση εποπτικού ελέγχου στις δραστηριότητες αναπαραγωγής. Εργο του είναι να διαφωτίζει και να συμβουλεύει τους εκτροφείς σε θέματα σωστής εκτροφής, να παρακολουθεί σεμινάρια για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των γνώσεών του και να επιθεωρεί κάθε γέννα με επιτόπια αυτοψία, εκτείνεται δε και σε έλεγχο ύπαρξης των κατάλληλων για τους σκύλους βιοτικών συνθηκών. Ο εκτροφέας οφείλει να διευκολύνει το έργο του επόπτη. Ο επόπτης οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ. σε κάθε διαπιστούμενη παραβίαση του κανονισμού καθώς και σε κάθε δραστηριότητα παράνομης αναπαραγωγής. Σε περίπτωση εποπτείας γέννας είναι ευθύνη του εκτροφέα να ειδοποιήσει τον επόπτη αναπαραγωγής αμέσως μετά τον τοκετό για τον έλεγχο. Ο δε έλεγχος πραγματοποιείται ανάμεσα στην δεύτερη και έβδομη εβδομάδα ζωής των κουταβιών.
20.   Ο Κ.Ο.Σ.Ε. διατηρεί αρχείο εκθέσεων μορφολογίας το οποίο περιλαμβάνει εκείνους τους σκύλους οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε κάποια από τις αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε. εκθέσεις μορφολογίας, τους καταγράφει σύμφωνα με τα στοιχεία τους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο και καταγράφει και τις αξιολογήσεις που έλαβε ο κάθε σκύλος κατά τη συμμετοχή του στις εκθέσεις.
21.   Ο Κ.Ο.Σ.Ε. διατηρεί βιβλίο συνιστώμενων σκύλων για αναπαραγωγή, όπου καταγράφονται οι σκύλοι που έχουν λάβει τουλάχιστον μία φορά «εξαίρετος» ή δύο φορές «πολύ καλός», τα στοιχεία του σκύλου επίσης το χρώμα, η ηλικία, ο χαρακτήρας και αν έχει εμπειρία ζευγαρώματος. Αν είναι ήδη γονέας αναγράφονται και οι απόγονοί του μαζί με τις πιθανές αξιολογήσεις τους σε εκθέσεις μορφολογίας. Οι σκύλοι αυτοί κρίνονται σαν εξαιρετικά κατάλληλοι για την παραγωγή και καλυτέρευση της φυλής τους.
22.   Ο κάθε εκτροφέας επιλέγει ελεύθερα τον αρσενικό σκύλο που θα χρησιμοποιήσει για την επίβαση. Ομοίως ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα ορίζει με ποιους θηλυκούς σκύλους θέλει να ζευγαρώσει ο σκύλος του. Πριν οδηγηθεί η θηλυκιά στον επιβήτορα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες και των δύο σκύλων να έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα γύρω από την αμοιβή του επιβήτορα.
23.   Οι ιδιοκτήτες που κανονίζουν ζευγάρωμα μεταξύ των σκύλων τους μπορούν να κάνουν μια δική τους συμφωνία ή να ακολουθήσουν τις προτεινόμενες προτάσεις τους Κ.Ο.Σ.Ε. Οι προτάσεις του Κ.Ο.Σ.Ε. έγιναν με βάση την λογική και τα «ΔΙΕΘΝΗ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ» όπου καθορίστηκαν τα διεθνή ήθη κι έθιμα σχετικά με την εκτροφή στο Μονακό στη διάρκεια ενός κυνοφιλικού συνεδρίου το 1943.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Σ.Ε. ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΥΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

1.     Αρχικά συμφωνούν ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς και του επιβήτορα αν η αμοιβή θα είναι χρηματικό ποσό η επιλογή κουταβιού – κουταβιών. Αν συμφωνηθεί χρηματικό ποσό, αυτό δίνεται στον ιδιοκτήτη του επιβήτορα όταν αυτός εκπληρώσει στις υποχρεώσεις του στη θηλυκιά. Ο επιβήτορας θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μετά την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου ζευγαρώματος. Η επίβαση συνιστάται να γίνει δύο φορές και κατά προτίμηση με χρονική διαφορά 24 – 48 ώρες η μία με την άλλη. Αν η θηλυκιά δεν συλλάβει ή αποβάλλει τότε ο επιβήτορας παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στον αμέσως επόμενο οίστρο. Αν και πάλι η θηλυκιά δεν συλλάβει, ο επιβήτορας δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει πια τις υπηρεσίες του, ούτε το χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται. Αν όμως μετά την πρώτη φορά που η θηλυκιά δεν συνέλαβε ο επιβήτορας δεν είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος, ενδιάμεση πώληση του, κλπ), τότε επιστρέφεται το μισό ποσό της αμοιβής του στον εκτροφέα της θηλυκιάς.
2.     Η επίβαση γίνεται πάντα με την θηλυκιά να οδηγείται στον χώρο του επιβήτορα. Τα τυχόν έξοδα ταξιδιού βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς.
3.     Αν συμφωνηθεί επιλογή κουταβιού – κουταβιών ο Κ.Ο.Σ.Ε. προτείνει, ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα να δικαιούται ένα (1) κουτάβι εάν γεννηθούν έως πέντε (5) και δύο (2) κουτάβια εάν γεννηθούν άνω των πέντε. Για παράδειγμα αν γεννηθούν τέσσερα (4) και επιζήσουν τρία (3) ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα παίρνει ένα (1) κουτάβι. Επίσης αν γεννηθούν οκτώ (8) κουτάβια και επιζήσουν έξι (6) ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θα πάρει δύο (2) κουτάβια, και αν γεννηθούν οκτώ (8) κουτάβια και επιζήσουν πέντε (5) ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θα πάρει ένα κουτάβι, κλπ.
4.     Αν γεννηθούν ή επιζήσουν δύο (2) κουτάβια τότε παίρνει ένα ο εκτροφέας και ένα ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα. Αν όμως γεννηθεί ή επιζήσει μόνο ένα κουτάβι, τότε το κουτάβι το παίρνει ο εκτροφέας της θηλυκιάς, πληρώνοντας όμως στον ιδιοκτήτη του επιβήτορα το μισό της αξίας της τιμή του κουταβιού.
5.     Πρέπει ο εκτροφέας να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα αμέσως μετά τον τοκετό και το αργότερο σε πέντε ημέρες, γνωστοποιώντας του πόσα κουτάβια γεννήθηκαν ζωντανά, πόσα γεννήθηκαν νεκρά, το φύλο και το χρώμα τους.
6.     Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα είναι ο πρώτος που κάνει την επιλογή του ανάμεσα σε όλα τα κουτάβια της γέννας. Αν όμως ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς έχει δηλώσει από πριν πως θέλει κάποιο από τα κουτάβια να το κρατήσει ο ίδιος (όχι για χάρισμα σε συγγενή ή για πώληση) τότε και μόνο τότε διαλέγει πρώτος ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς το συγκεκριμένο κουτάβι που θα κρατήσει και μετά διαλέγει ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα ανάμεσα απ’ όλα τα υπόλοιπα κουτάβια της γέννας. Οταν τελειώσει την επιλογή του ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα, τότε τα υπόλοιπα κουτάβια πάνε προς πώληση για λογαριασμό του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς.
7.     Ο Κ.Ο.Σ.Ε. προτείνει ως τον πιο κατάλληλο χρόνο για να επιλέξει ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα το κουτάβι / κουτάβια του στις 25 έως 30 ημέρες από την γέννηση, ώστε τα κουταβάκια να έχουν βγάλει δόντια και να φαίνονται πιθανοί προγναθισμοί, κλπ, ώστε να ελευθερωθεί σχετικά σύντομα ο ιδιοκτήτης της θηλυκιάς ως προς την πώλησή τους. Την ημέρα που γίνεται η επιλογή του κουταβιού/ων από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα κανονίζεται και ο χρόνος παράδοσης του κουταβιού. Κάθε κουτάβι παραδίδεται με το πετιγκρί του ή αντίγραφο της δήλωσης γέννας εάν δεν έχει ακόμα εκδοθεί, καθώς και με πλήρεις οδηγίες διατροφικών συνηθειών και συνηθειών καθαριότητας.
8.     Τα έξοδα διατροφής, βιταμινών, τοκετού, έκδοσης πετιγκρί, κοψίματος ουρών, κτηνιάτρου, αποπαρασιτώσεων και πιθανών πρώτων εμβολίων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς και σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη επιβήτορα. Σε περίπτωση που ο εκτροφέας αποφασίσει την κοπή των ουρών θα πρέπει να ερωτηθεί ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα αν το κουτάβι – κουτάβια επιλογής του το θέλει με κομμένη ή ολόκληρη ουρά. Αν το θέλει με κομμένη και πάλι δεν επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα με τα έξοδα της κοπής. Αν όμως ο εκτροφέας αποφασίσει ότι δεν θα κόψει ουρές ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θέλει στο κουτάβι / κουτάβια επιλογής του να τι κόψει, τότε θα επιβαρυνθεί τα έξοδα για το κόψιμο της ουράς ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα.
9.     Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα δύναται να ζητήσει τα στοιχεία των αγοραστών των κουταβιών του εκτροφέα, το ίδιο και ο εκτροφέας να ζητήσει τα στοιχεία των αγοραστών των κουταβιών του επιβήτορα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη μελλοντική πορεία των απογόνων τους, τις μελλοντικές βραβεύσεις της τοκετομάδας, κλπ.

10.  Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα θα πρέπει να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη της θηλυκιάς – εκτροφέα στην πώληση των κουταβιών και στην ανεύρεση υπεύθυνων μελλοντικών αγοραστών π.χ. να βάλει κι αυτός αγγελίες στις εφημερίδες, να κάνουν από κοινού ανακοίνωση της γέννας στα κυνολογικά περιοδικά, κλπ.