Ε
Make your own free website on Tripod.com

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Ειδική Εκθεση Σπάνιελ
στα πλάισια της 5ης Εθνικής Έκθεσης του ΚΟΜ , Κριτής: κ. Γ. Κωστόπουλος, 28/5/06


Καλύτερος Εκθεσης - BIS: GR.CH. BLACK SHOOTING COWBOY OF RAY OF LIGHT
BEΚ 49005, Η.Γ: 03.07.04, Π: CH GR MED WINIOS MOONLIGHT SHOW LUCKY TICKET, M: CH GR RES MED WIOS SLEEPING BEAUTY OF RAY OF LIGHT, EK & ΙΔ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ

Αναπληρ.Καλύτερος Εκθεσης - RBIS: LYNWATER FLOTSUM
BEΚ 53633, Η.Γ: 13.05.05, Π: LYNWATER FINCH, M: LYNWATER WILD ARUM, EK: E. MCLEAN ΙΔ: Β. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - Γ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

   

Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΟΚΕΡ ΣΠΑΝΙΕΛ

ΝΕΩΝ (Junior Class)

1ος: LYNWATER FLOTSUM, Εξαίρετος, (ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ), ΒΕΚ 53633, Η.Γ. 13/05/05, Π: LYNWATER FINCH, Μ: LYNWATER WILD ARUM, EK: E. MCLEAN (ΣΚΩΤΙΑ) ΙΔ: Β. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & Γ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΦΗΒΩΝ (Junior Class Males)

1ος:LOCHDENE BILBERRY, Εξαίρετος, (CAC), ΒΕΚ 51495, Η.Γ. 10/12/04, Π: KYRENIA GAMEKEEPER AT LOCHDENE, Μ: LOCHDENE SUNTAN, EK: P.H. SHAW (ΣΚΩΤΙΑ) ΙΔ: K. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΕΡ ΣΠΑΝΙΕΛ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ (Open Class Males)

1ος: ΜΥ SWEETHEART BLONDY OF RAY OF LIGHT, Εξαίρετος (RCAC) ΒΕK 49006, ΗΓ: 03.07.04, Π: CH GR MED WINIOS MOONLIGHT SHOW LUCKY TICKET, M: CH GR RES MED WIOS SLEEPING BEAUTY OF RAY OF LIGHT, EK & ΙΔ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ (Champion Class Males)

1ος: GR.CH. BLACK SHOOTING COWBOY OF RAY OF LIGHT Εξαίρετος, (CAC, ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ - BOB, ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - BIS) BEΚ 49005, ΗΓ: 03.07.04, Π: CH GR MED WINIOS MOONLIGHT SHOW LUCKY TICKET, M: CH GR RES MED WIOS SLEEPING BEAUTY OF RAY OF LIGHT, EK & ΙΔ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ (Open Class Females)

1η: BABY POWDER OF RAY OF LIGHT, Εξαίρετη (CAC) ΒΕK 49007, ΗΓ: 03.07.04, Π: CH GR MED WINIOS MOONLIGHT SHOW LUCKY TICKET, M: CH GR RES MED WIOS SLEEPING BEAUTY OF RAY OF LIGHT, EK & ΙΔ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ