Make your own free website on Tripod.com
8η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΠΑΝΙΕΛ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ C.A.C ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΑ-2 ΚΑΙ ΒΕΑ-3

Η έκθεση θα γίνει στις 27/11/2005 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΚΑΛΥΨΩ στην Ανάβυσσο, στο 49ο χλμ Λεωφ. Σουνίου, με κριτή την κυρία Ρούλη Κάντζου .

Λήξη δηλώσεων συμμετοχής:
Ταχυδρομικώς: Παρασκευή 4/11/2005 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Δηλώσεις θα γίνονται δεκτές και στα γραφεία του Ομίλου μέχρι την Παρασκευή 11/11/2005.

Προσοχή! Μετά τη λήξη των δηλώσεων, ουδεμία συμμετοχή θα γίνει δεκτή.

Αποστολή δηλώσεων συμμετοχής για την έκθεση και ταχυδρομικής επιταγής με το αντίτιμο της συμμετοχής στην διεύθυνση:

Κα ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Για την έκθεση του Κ.Ο.Σ.Ε.), ΜΕΛΙΣΣΟΥ 15, Τ.Κ. 116 35  ΑΘΗΝΑ, όπως επίσης και τις τυχόν ετήσιες συνδρομές που έχετε αμελήσει.

Αντίτιμο συμμετοχής στην έκθεση ορίστηκαν τα ποσά:

·         για τα μέλη  25 ευρώ. ο σκύλος.

·         για τα μη μέλη 30 ευρώ δρχ. ο σκύλος.

·         για άνω των 2 σκύλων, για τα μέλη, ο τρίτος σκύλος 15 ευρώ.

·         για άνω των 2 σκύλων, για τα μη μέλη, ο τρίτος σκύλος 20 ευρώ.

·         Προκαταρκτική κουταβιών 15 ευρώ. ο σκύλος.

 

Αντίτιμο συμμετοχής στην αναγνώριση (ΒΕΑ2– ΒΕΑ3):

·         η αναγνώριση για τα μέλη 25 ευρώ ο σκύλος.

·         η αναγνώριση για τα μη μέλη 30 ευρώ ο σκύλος

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (microchip)

1.     Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι σκύλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Β.Ε.Α. ή το Β.Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε., είτε είναι μέλη μας, είτε δεν είναι  και ανήκουν στις φυλές:

Αγγλικό – Αμερικάνικο Κόκερ
Αγγλικό – Ουαλικό Σπρίνγκερ
Φήλντ
Σάσσεξ
Κλάμπερ
Γερμανικό Βάχτελχουντ
Κοϊκερχόνζε

2.     Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σκύλοι στειρωμένοι, μονόρχεις, κρυπτόρχεις και  σκύλες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη  ή  σε  οίστρο (αν κάποιος θηλυκός σκύλος έρθει απρόσμενα σε οίστρο την ημέρα της έκθεσης και αφού προσκομιστεί βεβαίωση κτηνιάτρου επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του το ποσό που πλήρωσε για τη συμμετοχή του).

 3.     Γίνονται δεκτοί σκύλοι, είτε με κομμένη, είτε με ολόκληρη ουρά.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
Ο σκύλος πρέπει να δηλωθεί στη σωστή κατηγορία σε σχέση με το φύλο, την ηλικία ή τις διακρίσεις του.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

      Προκαταρκτική κουταβιών (αρσενικά και θηλυκά μαζί) ηλικίας 4 έως 6 μηνών
Κουταβιών (αρσενικά και θηλυκά μαζί) ηλικίας 6 έως 9 μηνών.
Νέων αρσενικών ηλικίας 9 έως 18 μηνών.
Νέων θηλυκών ηλικίας 9 έως 18 μηνών.
Ανοικτή αρσενικών ηλικίας 15 μηνών και άνω.
Ανοικτή θηλυκών ηλικίας 15 μηνών και άνω.
Πρωταθλητών αρσενικών (κατέχοντες τίτλο πρωταθλητή).
Πρωταθλητών θηλυκών (κατέχουσες τίτλο πρωταθλητή).
Εργασίας αρσενικών (κατέχοντες βιβλιάριο εργασίας).
Εργασίας θηλυκών (κατέχουσες βιβλιάριο εργασίας).
Βετεράνων αρσενικών ηλικίας 7 ετών και άνω.
Βετεράνων θηλυκών ηλικίας 7 ετών και άνω.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Νέων χειριστών: ηλικία παιδιών 6 ετών έως 18 ετών, η  κατηγορία νέων χειριστών  είναι δωρεάν και η μόνη προϋπόθεση είναι ο σκύλος να έχει δηλωθεί και σε μια από τις άλλες κατηγορίες. Ο νικητής νέος χειριστής, θα λάβει κύπελλο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Στην κατηγορία αυτή δεν κρίνεται ο σκύλος, αλλά η ικανότητα του παιδιού στο να τον παρουσιάσει.

Καλύτερου Ζεύγους: η δωρεάν αυτή κατηγορία είναι για έναν αρσενικό και ένα θηλυκό σκύλο, ηλικίας 15 μηνών και άνω, της ίδιας φυλής και ιδιοκτησίας.

Καλύτερου εκτροφείου: η δωρεάν αυτή κατηγορία είναι για τρεις και άνω σκύλους της ιδίας φυλής, 9 μηνών και άνω, εκτροφής του ιδιοκτήτη της επωνυμίας εκτροφείου, ασχέτως ιδιοκτησίας.

Απογόνων: η δωρεάν αυτή κατηγορία είναι για έναν αρσενικό η έναν θηλυκό σκύλο και τρεις τουλάχιστον απογόνους ηλικίας 9 μηνών και άνω.

Σε  ένα μόνο αρσενικό μεταξύ των κατηγοριών ανοικτής, εργασίας και πρωταθλητών μπορεί να δοθεί το C.A.C. (δηλαδή πιστοποιητικό ικανότητας Πρωταθλήματος).

Σε ένα μόνο θηλυκό μεταξύ των κατηγοριών ανοικτής, εργασίας και πρωταθλητών μπορεί να δοθεί το  C.A.C.  Το  C.A.C.  δίνεται  μόνο  με  χαρακτηρισμό «εξαίρετος».

Σε κάθε κατηγορία μπορεί να δοθεί 1ο, 2ο, 3ο και 4ο βραβείο.

Σε ένα μόνο σκύλο (αρσενικό ή θηλυκό) μεταξύ αυτών που πήραν το 1ο βραβείο στις κατηγορίες Νέων, Ανοικτής και Πρωταθλητών μπορεί να δοθεί ο τίτλος Καλύτερος Φυλής (με χαρακτηρισμό  εξαίρετος ή πολύ καλός).

Σε ένα κουτάβι (αρσενικό ή θηλυκό) μπορεί να δοθεί ο τίτλος Καλύτερο Κουτάβι  Φυλής.

Σε  ένα σκύλο (αρσενικό ή θηλυκό) της κατηγορίας Νέων μπορεί να δοθεί ο τίτλος Καλύτερος Νέων Φυλής.

Σε ένα βετεράνο  (αρσενικό ή  θηλυκό ) μπορεί να δοθεί ο τίτλος Καλύτερος Βετεράνος φυλής.

Ο κριτής έχει το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο αν κατά την κρίση του ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο πρότυπο της φυλής του.

Οι αποφάσεις του κριτή είναι οριστικές και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Σκύλοι που δεν βρίσκονται εγκαίρως στο στίβο τους για να εξεταστούν, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους.

Οι σκύλοι θα πρέπει να είναι καθαροί, σωστά κουρεμένοι, να φορούν περιλαίμιο (όχι «σαμαράκι», δηλαδή λουρί σώματος χιαστί) και να κρατιούνται σε όλη την διάρκεια της έκθεσης από το λουρί ή την αλυσίδα τους (όχι αυξομειούμενο, τύπου Flexi).

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αφεθούν ελεύθεροι, ούτε να τους αφήσετε στο αυτοκίνητο (κίνδυνος θερμοπληξίας).

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μπώλ – νερό, μία μικρή πετσέτα, αν χρειαστεί να το σκουπίσετε, χαρτομάντιλα μήπως λερώσουν τον χώρο, και την χτένα-βούρτσα τους.

Κάθε σκύλος θα λάβει λεπτομερή γραπτή αξιολόγηση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα προτερήματα και τα ελαττώματά του.

Γι΄ αυτό κάθε σκύλος θα πρέπει να πηγαίνει στη ζωή του τουλάχιστον σε μία έκθεση, ώστε μέσω της αξιολόγησης να μπορέσουν να γίνουν τα σωστά ζευγαρώματα και να προσέξουμε να μην συναντηθούν γονείς με τα ίδια ελαττώματα και τα μεταδώσουν στους απογόνους τους.

Εκτός από την γραπτή αξιολόγηση κάθε σκύλος θα πάρει και το χαρακτηρισμό του.

Για τις κατηγορίες κουταβιών ο χαρακτηρισμός είναι:

·         Πολλά υποσχόμενος
  Υποσχόμενος
  Εξελίξιμος

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ο χαρακτηρισμός είναι:

·         Εξαίρετος
  Πολύ καλός
  Καλός
  Επαρκής
  Ανεπαρκής

 Σκύλος που αποπειράται να δαγκώσει αποβάλλεται αμέσως.

 Ο σκύλος κρίνεται σε δύο φάσεις:

 α) Στημένος
Στήνουμε τον σκύλο μας στο έδαφος ή πάνω σε τραπέζι (ανάλογα με την προτίμηση του κριτή) και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο ακίνητο.
Ο σκύλος πρέπει να επιτρέψει στον κριτή να δει τα δόντια του και να ελέγξει τους όρχεις (στα αρσενικά) χωρίς να δείξει επιθετικότητα.

β) Σε κίνηση
Μόλις τελειώσει η προηγούμενη εξέταση περπατάμε τον σκύλο σε σχήμα τρίγωνου ώστε ο κριτής να μπορεί να βλέπει  την κίνηση του σκύλου από μπροστά, από πίσω και από το πλάι. Στο περπάτημα του σκύλου, ο σκύλος πρέπει να είναι πάντα από τα αριστερά μας και πρέπει να βαδίζει με γοργό βήμα αλλά όχι να καλπάζει. Μόλις τελειώσει το περπάτημα και έχουμε φτάσει στον κριτή, στήνουμε ξανά το σκύλο (τώρα μόνο στο έδαφος) και περιμένουμε να γράψει ο βοηθός στίβου την αξιολόγηση.

Για την αναγνώριση ισχύουν ότι και στην έκθεση αλλά πιο απλοποιημένα. Άπλά εξετάζεται ο σκύλος και ο κριτής δηλώνει αν ανταποκρίνεται στο πρότυπο της φυλής του ή αν απορρίπτεται.

Αν ανταποκρίνεται, δίνετε το χαρτί στην γραμματεία και αργότερα ο Κ.Ο.Ε. σας στέλνει με συστημένη επιστολή το Β.Ε.Α. του σκύλου σας.

Η εκδήλωση έκθεσης - αναγνώρισης είναι ένας πολύ ευχάριστος τρόπος να κάνετε γνωριμίες με άλλους λάτρεις της φυλής, να ανταλλάξετε γνώμες και εμπειρίες, να κοινωνικοποιήσετε τον σκύλο σας, να μάθετε για τον σκύλο σας πολλές πληροφορίες μέσω της αξιολόγησης και να κανονίσετε μελλοντικά ζευγαρώματα.

Μερικοί από σας θα πάρετε κάποιο από τα βραβεία αλλά πάνω απ’ όλα είναι σίγουρα ο πιο ευχάριστος τρόπος να περάσετε την Κυριακή σας, εσείς, τα παιδιά σας και οι φίλοι σας.

Μόνο για την αναγνώριση, η δήλωση συμμετοχής και η πληρωμή γίνεται επιτόπου στο χώρο της έκθεσης.

Αν έχετε τυχόν απορίες ή θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον όμιλο στο τηλ/φαξ 210-7516180 ή μεσω e-mail HellenicSpanielClub@hotmail.com 

Στο τιμητικό δείπνο για τoν κριτή που θα γίνει το μεσημέρι μετά την έκθεση,πριν από το σεμινάριο, μπορούν να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα όποιοι το επιθυμούν.

Εάν θέλετε να διανυκτερεύσετε με τους σκύλους σας στο Ξενοδοχείο ΚΑΛΥΨΩ, επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτριο Τεννέ, τηλ. 22910-60170-174.